Нашите клиенти и партньори

Държавни институции:

Министерство на земеделието и храните

www.mzh.government.bg

Областна Дирекция "Земеделие" - София град

www.odzg-sofiagr.org

Областна Дирекция "Земеделие" - София област

www.odzg-sofiaobl.org

Областна дирекция "Земеделие" - град Перник

http://odzgpernik.hit.bg/

Областна дирекция “Земеделие” - град Пазарджик

http://odzg-pazardjik.hit.bg

Областна дирекция "Земеделие" - град Смолян

www.odzg-smolyan.bg

Областна дирекция "Земеделие" - град Пловдив

http://odzg1.hit.bg

Областна дирекция "Земеделие" - град Велико Търново

http://www.odzg-vt.com/

Изпълнителната агенция по хидромелиорации

http://www.iah.government.bg

Агенция по геодезия, картография и кадастър

www.cadastre.bg

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

www.mrrb.government.bg

Министерство на околната среда и водите

www.moew.government.bg

Държавна агенция по горите

www.nug.bg

Министерство на отбраната

www.md.government.bg

Булгаргаз ЕАД

www.bulgargaz.bg

Напоителни системи

napoitelnisystemi.dir.bg

НЕК ЕАД

www.nek.bg

Частни инвеститори:

БТК

www.btc.bg

Вагоноремонтен завод - Септември

www.vrz99.bg

Делта имоти

www.deltaimoti.com

Елаците - Мед АД

http://www.geotechmin.com/bg/elacite-med

ОМИКРОН АД

omicron.911.bg

Телекабел АД

www.telecablenet.com

Космо България ЕАД

www.globul.bg

МобилТел ЕАД

mtel.bg

Технополис

www.technopolis.bg

Нипроруда

www.niproruda.com

Плена България

www.plena-bg.com

Птицекомбинат – гр. Костинброд

www.djiev.com

Кумерио мед

www.cumerio.com