26 years zenitgeo
Back
Next
КВС

Поддържане на КВС

Заснемане и трасиране граници на имоти. Смяна на собствеността. Изготвяне на скици, баланси и справки. Промени в регистри. 

Научете повече...
Инвестиционно проектиране

Инвестиционно проектиране

Предварително инв. проучване. Изготвяне на идеен, работен и технически проект. Авторски надзор. Устройствено планиране.

Научете повече...
Геодезия в строителството

Геодезия в строителството

Трасиране на контури и оси на сгради, кота „нула”, кота „било”, кота „корниз”, определяне на обеми на изкопи.

Научете повече...
Кадастър

Кадастър

Създаване и поддържане на кадастрални карти и кадастрални регистри в съответствие със ЗКИР.

Научете повече...
GPS

GPS измервания

Измервания с геодезически GPS приемници и обработка на резултатите.

Научете повече...

tl_files/images/scanning-small.png

3D Лазерно сканиране

екстериорно и интериорно сканиране на обекти от реалния свят, извеждане на векторни планове , фасадни чертежи, обеми и повърхнини и др.

Научете повече...