Новини

Обявена процедура с предмет: Доставка на софтуер за обработка на ГНСС сигнали в реално време и предоставяне на диференциални ГНСС корекции към потребители на терен

2023-07-05 15:23

 tl_files/News/Picture1.png

Процедура с предмет: Доставка на софтуер за обработка на ГНСС сигнали в реално време и предоставяне на диференциални ГНСС корекции към потребители на терен

​Прогнозна стойност: 360 000 лева без ДДС
Дата на обявяване: 05.07.2023 г.
Краен срок за подаване на оферти: 12.07.2023 г.

Подкрепа за технологична модернизация на Зенит-Гео ЕООД - възстановяване икономическия потенциал и създаване условия за растеж

2023-04-12 16:16

Процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация

Проект № BG-RRP-3.004-0940-C01 „Технологична модернизация в предприятието“

Основна цел:Възстановяване на икономическия потенциал на дружеството от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие чрез цифровизация в процеса по извършване на ГНСС измервания на терен с цел разширяване на производствения капацитет

Бенефициент: "ЗЕНИТ-ГЕО" ЕООД

Начало на проекта10.04.2023 г.
Край на проекта10.04.2024 г.

Обща стойност на проекта: 360 000,00 лв., от които европейско съфинансиране: 180 000,00 лв. и национално съфинансиране: 0,00 лв.

Настоящият проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, по компонент „Интелигентна индустрия“ на Програма за икономическа трансформация.

СЪОБЩЕНИЕ за стартиране на проект за „Технологична модернизация в предприятието”

2023-04-10 12:15

Процедура BG-RRP-3.004 Технологична модернизация

Договор №: BG-RRP-3.004-0940-C01 „Технологична модернизация в предприятието”

Процедура: BG-RRP-3.004 Технологична модернизация

Наименование на проекта: Технологична модернизация в предприятието

​Обща стойност: 360 000 лева без ДДС., от които 180 000,00 лева без ДДС безвъзмездно финансиране.
Дата на сключване на договора: 10.04.2023 г.
Дата на стартиране:
10.04.2023 г.
Дата на приключване: 10.04.2024 г.

"ЗЕНИТ-ГЕО" ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по Национален план за възстановяване и устойчивост.

Планираната дейност по проекта включва придобиване на специализиран софтуер за обработка на ГНСС сигнали в реално време и предоставяне на диференциални ГНСС корекции към потребители на терен с акцент върху цифровизацията на работните процеси. Като резултат от проекта се очаква да бъде модернизиран работният процес на дружеството и да бъде разширен неговият производствен капацитет.