3D Лазерно Сканиране

Лазерното 3D сканиране е съвременна технология, чрез която се получава прецизен набор от геопространствени данни чрез светлинни измервания. Характерно за този вид измерване е бързината на сканиране (от ~300,000 до ~1,000,000 точки в секунда). Като резултат от работата със скенер се получава подробен масив от точки наречен “облак от точки”. Той се характеризира с висока точност (2÷10mm), висока резолюция (3÷15mm разстояние между точките) и ниско ниво на шум. Особено предимство освен голямото количество данни е и интуитивността на данните. Всяка точка съдържа цвят, което превръща суровите данни от сканирането в лесно разбираеми и разграничаеми. Съответно лазерното сканиране навлиза все повече при изграждането на планове и карти, в строителството на сгради, тунели, мостове и пътища, мониторинга на строителни съоръжения, заснемането на промишлени предприятия, интериорни и екстериорни архитектурни заснемания, документирането на културни паметници, документирането на инциденти и местопрестъпления и други.

 

Технологията има голям диапазон от приложения, така че специалисти от най-различни сфери като геодезисти, картографи, архитекти, строителни инженери, пътни инженери, промишлени инженери, геолози, археолози, криминалисти и други могат да я използват в работата си.

 

 

"Зенит-Гео" предлага следните услуги в областта на лазерното сканиране:

 

  • - екстериорно и интериорно сканиране на обекти от реалния свят, с краен продукт – облак от точки
  • - трансформиране на облака от точки в глобални координати
  • - извеждане на векторни планови и фасадни чертежи
  • - извличане на данни за теренната повърхнина във формата на хоризонтали
  • - извеждана на сечение на пространствения обект с равнина
  • - извеждане на площта на повърхнината на обект
  • - извеждане на обема на обект
  • - извеждане на интерактивна метрична панорама на сканирания обект
  • - извеждане на mesh модел на елементите на сканирания обект
  • - моделиране на модел на елементите на сканирания обект

Обратно