Екипът на Зенит-Гео

Екип на Зенит-Гео

Един от основните фактори за успех на компанията е нейният екип.

В "Зенит-Гео" работят специалисти, позиционирани в отделните офиси на фирмата. Качеството, постигнато в предлагането на услуги на нашите клиенти се дължи на дългогодишния опит, подкрепен от иновативното мислене, лична отговорност, лоялност и професионализъм на всеки един от екипа.

Структурата на "Зенит-Гео" се състои от 8 обособени отдела, като това позволява специализация и осигуряване на необходимите ресурси, с оглед постигане на висока резултатност и качествено обслужване на клиентите.

Отдели:

  • Офис организация, връзка с клиенти
  • Поддръжка по Наредба 49
  • Финансово-правен
  • Геодезически
  • GNSS/ GPS
  • Инвестиционно проектиране
  • Кадастрална карта и регистри - КККР
  • Информационни Технологии – IT