26 years zenitgeo
Back
Next
КВС

Поддържане на КВС

Заснемане и трасиране граници на имоти. Смяна на собствеността. Изготвяне на скици, баланси и справки. Промени в регистри. 

Научете повече...
Инвестиционно проектиране

Инвестиционно проектиране

Предварително инв. проучване. Изготвяне на идеен, работен и технически проект. Авторски надзор. Устройствено планиране.

Научете повече...
Геодезия в строителството

Геодезия в строителството

Трасиране на контури и оси на сгради, кота „нула”, кота „било”, кота „корниз”, определяне на обеми на изкопи.

Научете повече...
Кадастър

Кадастър

Създаване и поддържане на кадастрални карти и кадастрални регистри в съответствие със ЗКИР.

Научете повече...
GPS

GPS измервания

Измервания с геодезически GPS приемници и обработка на резултатите.

Научете повече...
3D сканиране

3D Лазерно сканиране

Екстериорно и интериорно сканиране на обекти, извеждане на векторни планове, фасадни чертежи, обеми, повърхнини и др.

Научете повече...