Проекти свързани с кадастър и регулации

ККР

Кадастрални карти и регистри

"ЗЕНИТ-ГЕО" ЕООД завърши кадастралните карти и регистри на териториите на следните землища:

  • гр. Брацигово, общ. Брацигово;
  • с. Жребичко, общ. Брацигово;
  • гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик;
  • гр. Пловдив – район Централен и гр. Кричим, чрез използване кадастрална информация от оцифряване на кадастрални планове на урбанизирани територии;
  • гр. Девин, общ. Девин, област Смолян;
  • гр. Мадан и с.Ловците, общ. Мадан, област Смолян;
  • гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив