Проекти свързани с GPS и GNSS

GNSS network

През месец септември 2008 год. стартира проект за изграждане и развитие на GNSS (Глобална Навигационна Сателитна Система) мрежа. Мрежата, наречена "ГеоНет", е изградена от 30 референтни станции и покрива цялата територията на страната.

Оборудването за тази мрежа и софтуерът към нея са закупени от Trimble - един от водещите производители на геодезическа и измервателна техника, а консултант при изграждането на мрежата е "Солитех" АД - официален представител на "Trimble" за България.

Мрежата "ГеоНет" е сред най-модерните в технологично отношение мрежи в Европа. Използва последните иновации в GNSS технологиите. Така е премахната нуждата от използване на собствена референтна станция  за измерване в реално време (RTK). Освен това предоставя и данни за последваща обработка. Основни предимства на мрежата са точността на получените данни, достъп до услугите на мрежата в реално време чрез интернет връзка през мобилен телефон, непрекъснат мониторинг, онлайн администриране, лесен контрол и управление на разходите.

Този проект е от национално значение и осигурява максимално използване на всички възможности на GNSS технологиите, за оптимизиране работата в сферата на:

Геодезията и кадастъра;

Строителството на съоръжения и линейни обекти;

Следене на деформации;

Научните дейности, свързани с изучаването на геодинамичните процеси;

Системите за известяване при бедствия и аварии;

Услуги от обществения сектор;

Картографски и ГИС приложения;

Управление и контрол на транспорта и др.

 

За повече информация посетете www.geonet.bg