Инвестиционно проектиране

Инвестиционно проектиране

Ежедневно изпълняваме поръчки, като геодезически снимки за нанасяне в кадастъра, геодезически измервания, необходими като основа за проектиране на строителни и инфраструктурни обекти, изработка на подробни устройствени планове (ПУП), парцеларни планове за линейни обекти и др.

ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТИ

 • - Язовир "Рабиша", общ. Белоградчик и Макреш, обл. Видин - ремонтни дейности;
 • - Ремонт на савачни уредби и повдигателни съоръжения и повдигателни уредби на канали, общ.Стара Загора;
 • - Язовир "Кула". Изграждане на противофилтрационна система против обходна филтрация, общ. Кула;
 • - Язовир "Панчарево", общ. Столична;
 • - Укрепване на свлачище при с.Герман, общ. Столична;
 • - Водохващане „Паша Арк”- възстановяване, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик;
 • - НС „Алеко-Пазарджик” водохващане „Злокучене” – възстановяване, общ. Септември, обл. Пазарджик;
 • - Комплексни технически проекти за изграждане на част от улици в гр. Цар Калоян и с. Езерче, гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян.

ПЪТНО ПРОЕКТИРАНЕ

Определяне на трасета – землища с. Ковачево, общ. Септември и с.Черногорово, с. Огняново и с. Мало Конаре

 • - "Техно – 04" ООД, гр. София - геодезически работи на строеж „Оптична кабелна магистрала от ГРС „Кремиковци” до район „Ботевград”;
 • - "ДЕЛТА ИМОТИ" ООД, гр. София - изготвяне на работен проект за обект: „Изграждане на път в участъка от разклона от пътя „Драгичево-Рударци” към селище "Делта Хил", с. Кладница, община Перник;
 • - "Лукойл България" ЕООД, гр. София - геодезическо заснемане и координиране на съществуващи надземни и подземни съоръжения към "Магистрален продуктопровод Бургас-София" в участъка ПСБ Стара Загора – ПСБ Ихтиман.

Реконструкция на селскостопански път:

 • - с. Гигинци до манастира „СВ. СВ. КОЗМА И ДАМЯН”, общ. Брезник, обл. Перник;
 • - землище гр. Априлци – м.”Свинова поляна” – м. „Божаковото” – общ. Априлци, обл. Ловеч;
 • - землище гр. Априлци – м.”Свинова поляна” – с. Скандало – общ. Априлци, обл. Ловеч;
 • - с. Драгаш войвода – общ. Никопол, обл. Плевен.

ПУП – парцеларни планове за определяне трасе на линейни обекти

 • - Парцеларни планове за определяне на трасета и работни проекти за оптични кабели на „Телекабел” АД – гр. Пазарджик за територията на цялата Пазарджишка област;
 • - Парцеларен план за определяне на трасето на електрически кабел за захранване на телекомуникационна мачта TELEMOV 30 на GSM оператор GLOBUL в землището на с. Челопеч, общ. Челопеч, обл. Софийска;
 • - Комплексни инвестиционни проекти – парцеларни планове за определяне на трасета и работни проекти за оптични кабели на "Телекабел" АД – гр. Пазарджик за територията на цялата Пазарджишка област;