Система за GPS проследяване на автомобили

GPS tracking

GPS системата на "Зенит-Гео" ЕООД за проследяване може да бъде приложена за автомобили, камиони, плавателни съдове и GSM телефони. Системата се използва за наблюдение в реално време, контрол и анализ на информацията за подвижните обекти.

Първоначално най-често такива решения се използват във фирмите, свързани с дистрибуция на стоки, транспортна или куриерска дейност, както и фирмите свързани с охрана на обекти. С течение на времето приложението на такъв род системи се разшири.

Системата на "Зенит-Гео" е проектирана за клиенти със собствен автопарк, които искат точен и навременен контрол, осигуряващи гаранции за добро управление, анализ и оптимизация на извършената работата.

Основни характеристики и възможности на услугата, която ви предлагаме:

 • Пътни, сателитни, хибридни и специализирани карти;
 • Визуализация на подвижния обект върху карта с точност до няколко метра;
 • Визуализация на маршрута;
 • Инструменти за проследяване на маршрута и историята му;
 • Възпроизвеждане на движението на превозното средство за даден интервал от време;
 • Проследяване на позиции, скорост, посока и височина;
 • Изпращане на съобщения чрез електронна поща и SMS за пристигане или напускане на зона;
 • Начало и край на работа на МПС (час, дата);
 • Информация за скоростта на МПС;
 • Информация за температурата на двигателя или други сензори свързани с него;
 • Изминати километри през целия период, вкл. и час/дата от/дo;
 • Време на работа на двигателя /моточасове/;
 • Престоите по изминатия маршрут - (дата/час/ - от/до);
 • Експорт на получените данни в Excel;
 • Печат на пътен лист;
 • Обратно геокодиране, което позволява проследяването на маршрута да става по адреси;
 • Администриране на групи и отделни потребители;
 • Администриране на на устройствата за проследяване;
 • Администриране на гео-зоните;

GPS системата за проследяване на Зенит-Гео позволява лесното интегриране и конфигуриране на различни GPS устройства. Това дава възможност изборът на устройство да бъде според съответните нужди.

С цел определянето на местоположението и изминатите маршрути на деца и стари хора сме разработили приложение, което може да се инсталира на GSM телефон, който поддържа Java или Windows Mobile.